Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie domu w urządzenia elektryczne, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikiwykorzystać na przykład na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu może sięgnąć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń typu AGD, RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– umożliwi ogrzanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także wykorzystać na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest użycie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cel ogrzania budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w podanym przykładzie lub też podzielić tą nadwyżkę na potrzeby dogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem problemu jest również montaż klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim schłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to duża ilość energii i można ją zużyć:

– instalując piec na prąd do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z piecem na gaz, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie budynku w okresach wiosennych a także jesiennych.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w w takiej okoliczności instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzewania domostwa opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon grzewczy.