Jak oszacować moc fotowoltaiki

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Pierwszoplanową sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli zagospodarować w100%. Energia ta częściowo zostanie spożytkowana na bieżąco, aczęść trafi do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci możemy odebrać później przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą ilość energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to niestety tracimy, azarabia dystrybutor.

Istnieje uproszczony kalkulator, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – jego południowej części,
  • koszty,
  • oszacowany czas zwrotu zinwestycji.