Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to zbitka słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją produkuje i przekazuje jej nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze niedawno fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale również problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu a także utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostawie energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na oddanie nadwyżek do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Ważne: sieć energetyczna nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka energii oddana do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym może odebrać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci energetycznej uściśla, w jakim okresie przesłana nadwyżka może zostać odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest umiejętne dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być właściwie rozliczona konieczna jest zamiana liczników na dwukierunkowe