Ogrzewanie i fotowoltaika Bydgoszcz

Ogrzewanie i fotowoltaika Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to darmowy sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Inowrocławia. Błędne podejście to złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie dla budynków już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. drewna na cele centralnego ogrzewania. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają wielkość instalacji na podstawie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. gazu zużytego na cele grzewcze zależy przede wszystkim od tego jak ostra była zima. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią wieloletnią z pewnym zapasem. Licząć także kotła, można wiarygodnie obliczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej na cele ogrzewania. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna kwestia to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne oddawana jest do sieci operatora. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by energię z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do podgrzewacza wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z prosumenckiej.