Fotowoltaika – nadwyżka energii

Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii wytwarzanewiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiste jest, że z punktu widzenia osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o kolejne lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie straty. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest kupienie instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do zapotrzebowania na energię elektryczną.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– niewiedza sprzedawcy lub celowe naciąganie kupującego – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest mało, mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla instalatorów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania „na zapas”,
– nowoczesne urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia ledowego.