Jak instalować elektryczne ogrzewanie podłogowe

Jak instalować elektryczne ogrzewanie podłogowe

Zasilane elektrycznie maty grzewcze można zamontować samodzielnie. Jest to dużo mniej pracochłonne niż układanie kabli. Pierwszym etapem jest ułożenie maty na próbę. Następnie we właściwym miejscu powinno się naciąć siatkę z włókna, tak aby nie naruszyć przewodu. Należy tak kierować odcinkami, aby pokryć całą płaszczyznę dbając o to by przewody się nie dotykały ani nie przecinały wzajemnie. Znacznie prościej jest położyć matę zasilaną jednostronnie. W przypadku mat zasilanych dwustronnie kable zasilające z obu końcówek powinno się doprowadzić, tak by można było je razem połączyć w puszce podłączeniowej. Po ułożeniu i punktowym mocowaniu matę pokrywa się cienką warstwą masy do ogrzewania podłogowego i na niej układa kafle. Rozłożenia maty grzejnej można realizować indywidualnie, jednak do sieci elektrycznej matę podłącza elektryk z uprawnieniami, który wykonuje pomiary elektryczne i podpieczętowuje gwarancję. W razie naruszenia ciągłości elementu grzejnego bezpieczeństwo gwarantuje wyłącznik różnicowoprądowy, który rozłączy obwód zapobiegając przebiciu.