Wybór zasobnika do podgrzewania wody centralnego ogrzewania

Wybór zasobnika do podgrzewania wody centralnego ogrzewania

Przy kompletowaniu domowej kotłowni należy uwzględnić ilość osób, jakie będą korzystać z ciepłej wody i dobiera się taką wielkość zbiornika, aby dostarczał około 35-50 litrów na łeb. W przypadku zasobnika słonecznego objętość ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa. W domu zależy na otrzymaniu komfortu ciepłej wody przy niewielkich kosztach jej uzyskania. Niewielki zasobnik wymusza bowiem utrzymywanie w nim wyższej ciepłoty, bo gdy w tym samym czasie więcej osób używa prysznica, pobór jest większy i zasobnik nie dostarczy oczekiwanego komfortu ciepłej wody dla wszystkich użytkowników. By uzyskać identyczną objętościowo ilość ciepłej wody, jak z rezerwuaru większego, miesza się chłodniejszą wodę z wodą podgrzaną, z tego powodu musi być ona gorętsza. A to pociąga za sobą większe zużycie sprzętu, ponieważ przy wyższej temperaturze łatwiej zbiera się kamień na wężownicy i jest go więcej. Kupując niewielki zasobnik zyskujesz wyłącznie na jednorazowej inwestycji, bowiem w cenie eksploatacji utopione są też „straty postojowe” lub „dobowe stałe straty energii”. Podniesienie ciepłoty pojemnika o jedną trzecią potęguje straty postojowe prawie w postępie geometrycznym 😉 więcej, niż półtora raza. Dla porównania, te straty na przestrzeni miesiąca, zastosowanie rezerwuaru dwa razy pojemniejszego, który pracuje w niższej ciepłocie, powoduje, iż dołożysz do tego więcej jedynie 2-4 zł! Przy czym otrzymujesz niepodważalne korzyści przede wszystkim w postaci komfortu ciepłej wody , a także większej trwałości i bezawaryjnej pracy pieca. Musisz uwzględnić też wydatki powstałe, z powodu mniejszego rezerwuaru to cena zainstalowania automatycznych kurków mieszających, które dodaje się, by uniknąć poparzenia korzystających wodą o zbyt gorącą. W dodatku, przy małym zbiorniku piec musi załączać się więcej razy, żeby zachować ustawioną temperaturę, co skraca żywotność pomp i palnika. W przypadku gdy w instalacji są wykorzystywane kolektory słoneczne, większy zasobnik to w dodatku rezerwa ciepłej wody na kolejny pochmurny dzień lub dwa.