Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę właściwą ilość miejsca na warstwę docieplenia. Poprawna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy dom przed stratami temperatury do gruntu i podbudowy. Im grubsza warstwa tym lepiej, aczkolwiek powszechnie stosuje się wartość przynajmniej 10cm dla podłogi na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wielkość około 2,5cm. Poprzez zastosowanie właściwej warstwy chroniącej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do ocieplenia podłogi wykorzystuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu tworzą spienione granulki ugniecione w blok, który w kolejnym etapie cięty jest na mniejsze płyty. Jego struktura zawiera pory, co zwiększa jego nasiąkliwość. Bardziej praktycznym rozwiązaniem są panele XPS, które produkowane są o docelowych wymiarach. Płyty te mają jednorodną strukturę o płaskiej nawierzchni. Ważną sprawą jest jakość płyt styropianowych, czyli ilość surowca wykorzystana na wyprodukowanie określonej paczki styropianu. Im wyższa waga tym właściwości izolacyjne są lepsze. Do ocieplenia nie stosuje się folii metalizowanej gdyż nie posiada ona cieplnych cech izolacyjnych. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia tafli styropianowych przed wodą z wylewki betonowej oraz do wytyczania obszarów na rury wodnej podłogówki.