Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu ogrzewania podłogowego należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na izolację. Adekwatna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy dom przed utratą ciepła do ziemi i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, aczkolwiek standardowo stosuje się wartość przynajmniej 10cm dla podłogi na gruncie, natomiast dla stropu przyjmuje się wielkość przynajmniej 25 mm. Przez zastosowanie odpowiedniej warstwy chroniącej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do domu. Do izolacji podłogi stosuje się płyty ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS formują spienione granulki ugniecione w blok, który w kolejnym etapie cięty jest na mniejsze tafle. Jego powierzchnia jest porowata, co powiększa jego nasiąkliwość. Lepszym wyborem są panele XPS, które wytwarzane są o docelowych rozmiarach. Tafle te mają jednorodną strukturę o płaskiej powierzchni. Ważną sprawą jest jakość styropianu, czyli ilość surowca zużyta na produkcję określonej paczki styropianu. Im większy ciężar tym właściwości izolacyjne są lepsze. Do zaizolowania podłogówki nie wykorzystuje się folii metalizowanej ponieważ nie posiada ona cieplnych właściwości ochronnych. Rozkłada się ją w celu ochrony płyt ze styropianu przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania punktów na przewody wodnej podłogówki.