Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to grupa przepisów nakładających obowiązek na dostawców i producentów kotłów na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy oraz wielkości o wypełnianiu konkretnych obowiązków w kwestii sprawności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne zakresy: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek dołączania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg pokazywania informacji technicznych produktu (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive narzuciła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania wraz z urządzeniem naklejek opisujących grupę energetyczną. Podstawą tego przepisu jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania produktów na podstawie zbliżonych, jasnych i czytelnych dla niego właściwości. Etykieta jest znormalizowana, dokładnie określona i pokazująca szczegółowo pokazane wiadomości. Winna być umieszczona w punkcie widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni kotła, jak też w reklamach czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych zawierających koszty oraz wykorzystanie energii. Dodatkowo powinna być opisana klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania pomieszczeń dla wskazanego modelu w uwarunkowaniach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są wyraźnie sprecyzowane i w nawiązaniu do liczonej, indywidualnie dla każdego urządzenia, sprawności średniorocznej. Opisywana dyrektywa również nakłada wymóg na produkujących i importerów, którzy powinni do sprzedawanego urządzenia dodać etykietę z klasą energetyczną sprzętu oraz inną ? dla zestawu tzw. etykieta zestawu. Służy ona do obliczenia efektywności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać utworzony z wykorzystaniem danego urządzenia oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer musi dołączyć podstawowe etykiety dla własnych hurtowników tak, by mieli możliwość tworzyć indywidualne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).