System odladzania dachu

System odladzania dachu

Podczas robót końcowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej pozbywanie się okrywy śniegowej z zadaszenia. Do tego celu służą kable grzejne o odpowiedniej mocy i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i rurach spustowych oraz rozesłane pomiędzy linami stalowymi przy krawędzi dachu. Aby system był skuteczny powinno się dopasować odpowiednie zagęszczenie kabli. Należy dokonać stosownych obliczeń wg. specyfikacji producenta przy uwzględnieniu miejsca inwestycji. Kable grzewcze przymocowuje się za pomocą uchwytów dystansujących z tworzywa lub przyczepia taśmami aluminiowymi. Automatyczne włączenie systemu i systematyczne usuwanie pokrywy śnieżnej zapewnia sterowanie. Zainstalowany poza budynkiem czujnik temperatury oraz wilgotności dostarcza dane do regulatora, który we właściwym momencie włącza cały układ. Przed podłączeniem kabli należy zweryfikować dopuszczalne obciążenie instalacji i wymienić właściwe zabezpieczenie.