Przewodygrzejne łatwy montaż a także murowany efekt

Przewodygrzejne łatwy montaż a także murowany efekt

Zamontowanie przewodu grzewczego do rynien oraz rur do deszczówki, rozpoczynamy od jego rozwinięcia. Przewód wyposażony jest przez producenta w kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy z dwiema wiązkami zasilającymi i żyłą do ochrony przeciwporażeniowej. Kiedy kabel grzejny jest instalowany w rurze spustowej do deszczówki i rynnie w strefie klimatycznej gdzie niezbędne będą jego zdublowane długości, trzeba rozpocząć od rury spustowej. Na dachu rozciągamy podwójną nitkę kabla na długość rury i zaczepiamy go uchwytami do rur spustowych. Tak przygotowane kable umieszczamy w pierwszej na skraju rurze spustowej i przytwierdzamy je przy pomocy zaczepu rynnowego. Potem przewody instalujemy w rynnie, przemieszczając się w kierunku jej końca, gdzie znajduje się druga rura spustowa. Tu tak jak ostatnim razem, układamy nadmiar kabla na pokryciu dachowym oraz łączymy go uchwytami oraz układamy w rurze spustowej. Następnie zawracamy wzdłuż rynny i obok na wstępie rozłożonej nici kabla, podpinamy je za pomocą zamocowanych już mocowań. Podłączenie energetyczne całej instalacji dzieje się z sieci energetycznej o napięciu 230V. W sytuacji małych instalacji, przewody mają możliwość być zasilane bezpośrednio przy pomocy przedłużenia kablowego z pakietem gniazd i wtyczek odpornych na wodę ,a także wilgoć, zaopatrzonych prócz tego w styki do ochrony przeciw porażeniu. Montowanie takiej instalacji jednej osobie, nie zajmie więcej niż około godziny. Kiedy powrócą przymrozki, rezultat własnej pracy będzie można podziwiać w wolnej od lodu instalacji przeciwdeszczowej.