Przewody grzejne do rynienek dachowych i kanałów odprowadzających.

Przewody grzejne do rynienek dachowych i kanałów odprowadzających.

Coraz bardziej bliższa staje się perspektywa zimna, śniegu i lodu. Perspektywa ściętych lodem i oblodzonych rynien, z których od czasu do czasu opadają stalaktyty lodu mrożą krew w żyłach nie jednemu właścicielowi domu. Należy więc, przed nadchodzącą zimą pomyśleć o zabezpieczeniu rynien dachowych i kanałów spustowych przed zamarznięciem. Trafnym sposobem jest założenie kabli grzewczych VCDR o napięciu 20W/m firmy Elektra.Aby układ funkcjonował należycie należy rozważyć kilka czynników. Producent kabli grzejnych podzielił kraj na obszary pogodowe i od owego uwarunkował założenie jednej, podwójnej czy, w skrajnych okolicznościach, trzech ułożonych równolegle linii kabla grzejnego. Kabel VCDR jest kablem stało oporowym, zatem w przypadku zamontowania kilku równoległych linii należy użyć elementów rozdzielających przewody. Montuje się je zarówno w kanale spustowym ? tam używamy maksymalnie dwa przewody, a również w rynience dachowej. W propozycji Elektry są niezbędne elementy do właściwego zainstalowania przewodów takie jak taśmy mocujące, linki z uchwytami do rynien jaki i liny z mocowaniami do kanałów odprowadzających oraz wszelakiego rodzaju uchwyty na krawędzie dachów, czy też wspomniane wcześniej elementy rozdzielające. Przy planowaniu instalacji przewodu w kanale spustowym należy uwzględnić fakt złączenia z rurą odpływową i zwiększyć długość przewodu o 1 metr. Kable VCDR 20w/m występują w gotowych odcinkach z czego najmniejszy ma 9,5m , a najdłuższy 175m. Każdy z kabli jest zakończony kablem zimnym o długości 4 m. Jest możliwość zlecenia wykonania dłuższego kabla zimnego, tak aby dostosować go do każdego pomysłu. Dla pełnego luksusu stosowania wypadało by całość instalacji przyłączyć do sterownika. Stosowny regulator powinien być wyposażony w dwa czujniki. Pierwszy: sensor temperatury, który warunkuje włącznie i rozłącznie przy ujemnych i dodatnich temperaturach. Drugi: sensor wilgotności, który warunkuje włącznie się sterownika. Nie za każdym razem bowiem minusowa temperatura jest wykładnikiem wymuszenia włączenia się instalacji przeciwoblodzeniowej. Odpowiednio dobrane długości kabli, właściwie zamontowane i podłączone do regulatora gwarantują, że sroga aura nie będzie straszna.http://www.szuflandia.info/abc/garderoba-na-kryzys.html