Przepustnice centralnego ogrzewania. Gdzie je montujemy i jakie spełniają zadania.

Przepustnice centralnego ogrzewania. Gdzie je montujemy i jakie spełniają zadania.

Zawory centralnego ogrzewania w układzie pełnią jedne z istotniejszych zadań. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie pewności i oszczędnej eksploatacji. Mają również usprawniać i umożliwiać działanie osprzętu z centralnego ogrzewania. Niełatwo jest je posegregować wyłącznie z uwagi na funkcję, bo przeważnie pełnią ich kilka. Przepustnice grzejnikowe zaledwie kilka lat wstecz stosowano tylko grzybkowe. Dzięki ich pomocy dało się ręcznie regulować krążeniem c.w.u.. Dziś stosuje się zawór termostatyczny, odcinający i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór sterujący temperatura grzejnika składa się z zaworku (wkładki zaworowej) zawierającej element nastawiający i termostatu (aparat reagujący). W pokrętle jest czynnik regulacyjny (ciało gazowe, ciało płynne czy wosk) wywołujący położenie nacisku popychacza na trzpień zaworku. Instalacja zaworu powrotnego umożliwia odinstalowanie grzejnika lub opróżnianie jego bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji. Obecnie standardem stało się wyposażenie każdego zbywanego kaloryfera w manualnie sterowany zaworek pozbawiający powietrza. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak sama nazwa podpowiada pełnią funkcję asekurowania aparatów w układzie centralnego ogrzewana przed przewyższeniem dopuszczalnego ciśnienia. To jeden z istotniejszych zaworków w układzie c.o.. Aby prawidłowo funkcjonował powinny być ziszczone poniżej wymienione wymogi:

– montaż wprost na źródle ciepła lub w jego bezpośredniej odległości

– kierunek strzałki z korpusu zaworu musi być spójne z kierunkiem krążenia czynnika grzewczego

– nie instalujemy żadnej aparatury na odcinku spajającym zaworek z instalacją c.o.

– średnica rur i zaworów winny być takie same.

– co najmniej co 12 miesięcy dokonujemy nadzoru zaworu.

Do owej grupy zaliczają się także zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach przepływu wymuszonego gwarantują właściwy linie krążenia medium.W instalacjach grzewczych spotyka się również zaworki mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzejny zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. oraz c.w.u.. Zawory kulowe zamykające montowane przed i za mechanizmem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworu spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyżej znajdującym się punkcie schematu grzewczego.Zróżnicowanie funkcji i typów zaworów sprawia, że nasze lokalne układy c.o. funkcjonują pewnie i efektywnie.