Pompa dostarczająca ciepło- w którym miejscy zamontować jednostkę zewnętrzną

Pompa dostarczająca ciepło- w którym miejscy zamontować jednostkę zewnętrzną

Pompy ciepła w naszym kraju są co raz bardziej wzięte. W modelach Split opartych na sekcji zamontowanej na zewnątrz istotne jest jej umiejscowienie. Temat hałasu – przepisy wymagają by na granicy naszej parceli nie przewyższać wartości 50dB(A) podczas dnia i 40dB(A) podczas nocy. Zaś urządzenia działają w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższych informacji umiejscowienie ich powinno być we właściwej przerwie od skraju. Średnio będzie to orientacyjnie 8-13m. Problem, gdy rozmieszczenie domu wobec brzegu udaremnia utrzymanie tej granicy.. Sekcja montowana na zewnątrz pompy dostarczającej ciepło może oziębić przepuszczające przez urządzenie powietrze o około 10-12 stopni. Prawdopodobnym więc jest, że potencjalny szlak komunikacji pieszej znajdujący się w pobliżu, może być oblodzony nawet wiosną. Trzeba wobec tego zachować odstępstwo 3 m od jednostki zewnętrznej by ustrzec owego efektu. Powietrze wylatujące z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie flory w niedalekiej odległości wylotu skroplin. By zapobiec zamarznięciu kondensatu na powierzchni ziemi lub uszkodzenia elewacji należy zagospodarować poobtaczany krawężnikami podkład ze żwiru. Poszukując właściwego stanowiska dla posiadanej sekcji zlokalizowanej na zewnątrz trzeba jeszcze pamiętać o wymogach producenta co do odległości serwisowych. Sekcja musi znajdować się co najmniej 40 cm od poziomu gruntu. Dla zminimalizowania wibracji należy zamontować podstawki izolujące wibrację. W instrukcji znajdziemy również informację o najmniejszych i największych odcinkach przewodów z czynnikiem chłodniczym oraz różnicę między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną. Wszyściuchne powyższe czynniki trzeba wziąć pod uwagę planując lokalizację pompy.