Pompa cieplna jako pro środowiskowe źródło ciepła

Pompa cieplna jako pro środowiskowe źródło ciepła

Wysokie natężenie skażeń i pyłów w powietrzu atmosferycznym to wyzwanie, z którym zmaga się przeważająca ilość krajów na świecie, w tym Polska. To ogólnoświatowy problem, w kwestii rozwiązania którego podejmuje się starania ograniczenia emisji spalin, szczególnie wywodzących się z rejonów mieszkalnych. Spośród ogólnodostępnych rozwiązań grzania pompy ciepła są najbardziej wydajne, bo pracują bez uszczerbku dla środowiska ? urządzenia te nie wytwarzają dymu, popiołu ani innych związków mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc czystej energii. Więc inwestowanie w takie systemy okazuje się bardzo zasadne w kontekście ogólnoświatowego problemu ze smogiem. Pompy ciepła to małe ekologiczne urządzenia wykorzystywane w szczególności jako ogrzewanie domu. W takim celu pobierają ciepło pochodzące z otoczenia (wody, gruntu albo powietrza), czyli tak zwanego niskiego źródła, i oddają je do źródła wysokiego ? instalacji grzewczej (kaloryferów lub podłogówki). Wybór rodzaju pompy ciepła, a precyzyjniej jej dolnego źródła, jest uzależniony od warunków, w których będzie ona funkcjonować: wielkości działki, obszaru klimatycznego, gdzie zlokalizowany jest budynek, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, jak również rodzaj gruntu na kwaterze. Choć pompy ciepła należą do najbardziej ekologicznych rozwiązań, w polskich gospodarstwach domowych mają zastosowanie wciąż rzadko. Ma na to wpływ dość duży nakład inwestycyjny oraz specyficzne warunki, które powinny być spełnione przy instalacji.