Piece z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie można już kupić kotła z komorą otwartą albo zamkniętą?

Piece z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie można już kupić kotła z komorą otwartą albo zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku zaczęło obowiązywać kolejne rozporządzenie unijne dotyczące efektywności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny etap w celu zmniejszania sumy energii traconej niepotrzebnie przez elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego i układy ogrzewania. Wprowadzenie opisanej dyrektywy sprawiło znaczne zmiany na rynku w szczególności w handlu pieców, buforów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli słonecznych, pomp ciepła i wymienników cwu. Dyrektywa ErP daje możliwość produkcji i wprowadzania na rynek UE tylko sprzętów grzewczych, które spełniają wskazane normy efektywności energetycznej. Dla pieców grzejnych efektywność średnioroczna (wyliczona w opisany sposób nałożony wskazaną dyrektywą) powinna być większa niż 86 procent.Takowe wymogi spełniają tylko piece z funkcją kondensacji, zatem oznacza to, że piece standardowe praktycznie są wycofywane z obrotu.Kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już produkowane, w obrocie są jedynie te, które pojawiły się na rynku przed datą obowiązywania regulacji UE. Osobliwością są tylko kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, które są dopuszczone do sprzedaży jedynie z wykorzystaniem do modernizacji jednostkowych urządzeń w systemie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.