Oznaczenia gniazdek elektrycznych

Oznaczenia gniazdek elektrycznych

W ofercie sklepów z produktami elektrycznymi, są gniazda elektryczne oznaczone zależnie od ich zastosowania. Podstawowy podzielnik będzie dotyczył gniazd elektrycznych z zastosowaniem dla użytkowania w gospodarstwie domowym, czyli na zwyczajną wtyczkę na dwieście trzydzieści Volt. Oraz gniazd przemysłowych jednofazowych albo trójfazowych, nazwanych potocznie gniazdami siłowymi. Jeśli w opisie jest podane inne napięcie, to te gniazdo elektryczne nie będzie gniazdem domowym. Różnica będzie określona, bowiem są one oznakowane kolorami w zależności od napięć dla których będą przeznaczone. Gniazda elektryczne dla napięcia dwadzieścia do dwadzieścia cztery Volt są w kolorze fioletowym, do napięć czterdzieści do pięćdziesiąt Volt są w kolorze białym, a dla napięcia dwieście do dwieście pięćdziesiąt Volt będą o zabarwieniu niebieskim. Gniazda oznaczone będą także wielkością wyrażoną w Amperach, uzależnione od wartości elektrycznego natężenia prądu w którym będzie pracować. Kolejną wyróżniającą cechą będzie użycie gniazd w zależności od rodzaju montażu na przykład montowane na tynku lub pod tynkiem a także tablicowe. Podane jako ostatnie dają sposobność montażu na innego przykładu rozdzielczych tablicach także rozdzielniach. Elektryczne gniazda różnią się również swoją konstrukcją. Mamy więc proste, ze skośnym podejściem bolców i kątowe, te ostatnie tyczą się tylko przemysłowych gniazd.Gniazda oznacza się także opisem International Protection, co znaczy ochronę na warunki zewnętrzne. Jeżeli cyfra jest wysoka, tym większa niewrażliwość na pylenie lub wilgoć.