Ogrzewanie rury wodociągowej kablem grzejnym

Ogrzewanie rury wodociągowej kablem grzejnym

W obiektach użyteczności publicznej gdzie zainstalowana jest rura hydrantowa, w wielu przypadkach określone jej fragmenty biegną w miejscach nieogrzewanych, a przez to są narażone na zamarzanie. Analogiczna sprawa dotyczy rurociągów.
W powyższych sytuacjach zakłada się elektryczne przewody grzewcze i automatykę sterującą które chronią rury przed zamarzaniem. Kompletacja takiego systemu jest dużo łatwiejsza niż myślisz.
Należy zgromadzić: samoregulujące kable grzejne ? samoregulacja chroni kable przed przepaleniem gdy np. na kolanku przewód się nakłada ,regulator temperatury z czujnikiem, taśma klejąca do mocowania przewodu, aluminiowa taśma samoprzylepna do naklejenia na kabel, przepusty pod warstwę izolacyjną, puszki wodoszczelne.
Najważniejszą sprawą jest obliczenie granicznej mocy kabla grzewczego. Więcej o tym w kolejnym poradniku.