Nauka dla wymagających, innymi słowy co to są kable grzejne?

Nauka dla wymagających, innymi słowy co to są kable grzejne?

Jakiś czas temu producent Elektra, wprowadziła na rynek systemów grzewczych kable do ogrzewania i odmrażania. Po krotce sprawę ujmując ten kabel grzewczy, to rodzaj drutu oporowego o stałej mocy grzewczej umieszczonego w specjalnej powłoce, izolowanego ,a także ekranowanego. Na skutek doprowadzenia do prądu, wywiązuje się w nim konwersja energii elektrycznej w ciepło, które następnie zwracane będzie do środowiska zewnętrznego. Przewód dodatkowo posiada odcinek zimny to znaczy zasilający. Dokładnie ze względu na swoją budowę, kable grzejne dzielą się na jednostronnie zasilane z kablem dwużyłowym. One są zasilane wyłącznie na jednym końcu przewodu grzejnego. Należy mieć w pamięci, że takich gotowych kabli, nie wolno przycinać jak również łączyć na styk czy szeregowo. Wyjątkiem od reguły są kable samoregulujące, dwustronnie zasilane. To przewody grzewcze w jakich jednożyłowy przewód grzejny, ma na obu swoich zakończeniach, odcinki do zasilania. Podłącza się je do źródła prądu z jednego i drugiego końca przewodu ułożonego w pętlę. Zaletą tego rozwiązania może być mała średnica kabla. Dany kabel grzejny zmienia indywidualny wydatek ciepła w zależności od temperatury otoczenia. Moc wydzielanego przez niego ciepła, wzrasta równocześnie ze spadkiem temperatury. Co istotne utrzymuje on właściwą temperaturę na całej długości. Wykluczając tym samym ryzyko przegrzania i przepalenia kabli w miejscach wzajemnego stykania oraz krzyżowania. Własności techniczne obu modeli przewodów grzejnych, wyznaczają ich właściwe zastosowanie, o czym napiszemy dopiero w kolejnej części.