Koszty na ogrzewanie domu – wyliczenie

Koszty na ogrzewanie domu – wyliczenie

Nasz nowy kalkulator kosztów na ogrzewanie daje szansę na sprawne zestawienie kosztów ogrzewania centralnego budynku z wielorakimi systemami i paliwami. Podłożem obliczeń jest indeks zapotrzebowania na moc grzewczą wskazany w kWh na metr kwadratowy na rok. Arkusz liczy również wydatki na ogrzewanie ciepłej wody w zależności od ilości osób w rodzinie. Precyzja przeliczeń jest zależna od dokładności wskaźnika zapotrzebowania na moc. Na podstawie badań najnowszych domów trzeba założyć, iż nie każdy nowy budynek spełnia obecne wyjątkowo wyśrubowaną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla tych, które rozważają modernizację kotłowni i przejście na inne paliwo, podano w arkuszu parametry właściwe dla norm obowiązujących w latach ubiegłych. W końcu można skorygować je tak, by suma na obecnie wykorzystywanym paliwie pokrywała się z wyliczeniem z arkusza. Wtedy dostaniemy wyjątkowo dokładne dane o wydatkach na ogrzewanie z nowej instalacji na innym rodzaju paliwa . Wyliczenia pliku sa poglądowe i nie mogą być kwestią jakichkolwiek roszczeń. W przypadku sporu z inwestorem, ekipą budowalną, instalacyjną lub producentem, główną płaszczyzną powinien być audyt energetyczny.