Kable grzejne do dachów i rynien

Kable grzejne do dachów i rynien

Kabel grzejny VCDR to elektryczny przewód stosowany do montażu na krawędzi dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Stosowany prawidłowo zapobiega zamarzaniu wody w korytach i rurach na dachu, jednocześnie zapobiegając defektom instalacji, gromadzeniu się śniegu i lodu, tworzeniu się sopli i tworzeniu zacieków na elewacjach budowli.
Kable grzewcze VCDR są produkowane w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to kable jednostronnie zasilane, nie ma potrzeby ich ciąć i zarabiać, zakończone są kablem zimnym. Wystarczy wiązkę kabla ułożyć w miejscu montowania i włączyć go do zasilania 230V puszki, gniazdka ? po dorobieniu wtyczki, lub regulatora.
Aby system przewodów grzewczych był efektywny i sprawny, trzeba dobrze dobrać ilość przewodów i moc montowanego przewodu uwzględniając usytuowanie obiektu w konkretnej strefie klimatycznej. Dobór opiera się o tabelę oferowaną przez producenta obejmującą dane o punkcie montażu, strefie klimatycznej oraz odpowiadających temu długości kabli.