Kabel samoregulujący się Selftec DW

Kabel samoregulujący się Selftec DW

Kable grzejne samoregulujące się mają duży obszar zastosowania. Można wykorzystywać je jako system przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do ochrony przed zamarzaniem rurociągów, zaworów. Można umieścić je za pomocą taśmy przyklejając nitki kabla wzdłuż rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do zabezpieczenia zaworu.
Rury i rurociągi można również zabezpieczyć przed zamarzaniem przez wprowadzenie przewodu grzewczego wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być stosowany w rurach pozostających już w użyciu i nie potrzebuje rozmontowania izolacji lub zrobienia innych przepustów. Taki rodzaj mocowania jest możliwy również w rurociągach znajdujących się pod pod powierzchnią ziemi.
Osobnym modelem przewodu grzejnego samoregulującego wykorzystywanym do zaznaczonego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Posiada on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz atest PZH umożliwiający ułożenie go w rurociągach z wodą pitną.
Kabel grzejny SelfTec DW przygotowywany jest w odcinkach na żądanie do samodzielnego zakończenia. Kabel można ciąć na żądane odcinki. Daje to szeroką swobodę zastosowania. Jedną z kluczowych zalet kabla jest
możność układania w już istniejących instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności zniszczenia osłony cieplnej.
Selftec DW może pracować w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.