Jak funkcjonuje pompa ciepła?

Jak funkcjonuje pompa ciepła?

Pompy ciepła to sprzęty, które pozwalają na wykorzystanie otaczającej nas energii cieplnej do celów ogrzewania. Ich instalacja jest całkiem kosztowna, lecz wyłożone koszty powinny w niedalekiej przyszłości się zwrócić. Pompy ciepła należą do najbardziej tanich w obsłudze systemów co i przygotowania cwu. Pompa ciepła zagospodarowuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zgromadzoną w ziemi i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a potem przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni Celsjusza do układu co i cwu (górne źródło ciepła). Tym zimniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z którego jest odbierane ciepło, może być ziemia, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest transportowane, jest ogrzewana przez pompę woda (nieczęsto powietrze), które cyrkuluje w instalacji grzewczej. Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe detale: wymiennik do pozyskiwania ciepła ze środowiska, sprężarka, wymiennik do wydawania ciepła do układu i zawór rozprężny. Poszczególne te detale stwarzają szczelnie odizolowany system, napełniony cieczą, która transportuje ciepło. Substancja ta to element chłodniczy o niskiej temperaturze parowania. Dzięki tej właściwości może on zamienić się w parę wodną nawet przy bardzo niskiej temperaturze środowiska, np. w zimie. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody transportowane jest przez parownik do pompy wypełnionej specjalnym płynem, który przemienia się w gaz. Ogrzany gaz ?ściska? sprężarka pompy, znacznie podnosząc jego temperaturę. W skraplaczu następuje oddanie energii cieplnej wodzie, jaka wypełnia kaloryfery, a ochłodzony płyn przechodzi przez zawór rozprężny, wraca do parownika i cały tok zaczyna się ponownie. Z zawartego opisu można wnioskować, że pompa ciepła to najbardziej dogodne wyjście, najbardziej ekonomiczne i najczystsze. Wykazuje najniższe koszty obsługi i przypuszczalnych konserwacji, w rozrachunku pomija się koszty budowy komina lub przyłącza gazowego oraz rachunków stałych z tym związanych.