Głowica guickSWITCH – jej zastosowanie

Głowica guickSWITCH – jej zastosowanie

Termostaty są urządzeniem które steruje pracą zaworu termostatycznego czy też wkładki termostatycznej. Od ich szybkości i wrażliwości reakcji zależą w dużej mierze wydatki w centralnym ogrzewaniu. Propozycją bardzo energooszczędnych rozwiązań jest zaopatrzenie instalacji w głowicę quickSWITCH producenta Danfoss. W głowicy elementem odpowiadającym na wahania ciepła jest czynnik gazowy. To on ociepla się i oziębia krócej, niż woda stosowana w typowych termostatach. Dzięki tej reakcji możemy zmniejszyć wykorzystanie energii cieplnej o 15-20%.Termostat wskazane jest instalować szczególnie tam, gdzie mamy pomocnicze źródło ciepła. To znaczy w miejscach gdzie oprócz standardowego c.o. opartego na kaloryferach są dodatkowe czynniki produkujące ciepło. Wzorem porównawczym jest pokój z paleniskiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Kominek bowiem w owym przypadku generuje ponadplanowe ciepło i nie ma potrzeby by kaloryfer pracował na ustawionych wielkościach. Porównywalna sytuacja jest w pomieszczeniu kuchennym gdy ponadplanowe ciepło generowane jest w czasie czynności kuchennych czy pieczenia. W wypadku łazienek ciepło do miejsca generuje ciepła kąpiel, czy także używanie prostownicy. Szybsza reakcja termostatu quickSWITCH zapewnia optymalne wykorzystane ponadplanowego źródła energii cieplnej. Pozwala także na dopasowanie temperatury w wyznaczonych miejscach do oczekiwań użytkowników. Głowica gazowa quickSWITCH wytwarzana jest na funkcjonujące kiedyś i obecne zawory Danfossa. Występuje w wersji z czynnikiem wyniesionym, czyli możemy instalować ją także w miejscach gdzie odbiór ciepła przy kaloryferze jest utrudniony. Z kolei odmiana ze wzmocnieniem zaopatrzona jest w osłonę chroniącą przed kradzieżą i manipulacją termostacie.