Dotacje do proekologicznych źródeł energii cieplnej

Dotacje do proekologicznych źródeł energii cieplnej

Smog to zjawisko polegające na pojawianiu się zapylenia powietrza z powodu działalności człowieka oraz występowania nieprzychylnych zjawisk pogodowych takich jak mgła oraz brak powiewów wiatru. Wszystkie te okoliczności rzutują bardzo źle na zdrowie człowieka. Chcąc ograniczyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich miast wdrożyły ustawy służące propagowaniu wykorzystywania alternatywnych źródeł pozyskania energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu w trakcie miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego zarządził uchwałę mającą na celu refundację wymiany posiadanego kotła na węgiel na nowoczesny, bardziej czyste źródło ogrzewania. Refundacja dotyczy osób fizycznych mieszkających na terenie województwa, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje instalację systemu grzewczego ze współudziałem odnawialnych źródeł pozyskiwania ciepłej wody takich jak pompa ciepła lub kolektory słoneczne. Maksymalna wielkość refundacji to 25 procent kosztów i dotyczy instalacji z udziałem pieców gazowych, olejowych, na prąd, pieców zasilanych paliwem stałym z podajnikiem klasy 5 oraz pomp ciepła. Prośbę o dofinansowanie należy składać w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.