Dotacje do ogniw słonecznych.

Dotacje do ogniw słonecznych.

Najbardziej proekologiczną energią jaką może pozyskać człowiek jest ta pochodząca ze środowiska naturalnego. Dlatego, aby poprzeć tego typu instalacje od jakiegoś czasu istnieją formy wsparcia dzięki którym można pozyskać dofinansowanie na modernizację lub założenie ekologicznego źródła energii. Duże zanieczyszczenie powietrza powodują kotły na węgiel. W większych aglomeracjach o dużym skupisku tego rodzaju instalacje mogą skutkować powstaniem w powietrzu warstwy smogu. Dlatego urzędnikom miast bardzo zależy na minimalizowaniu tego rodzaju zjawiska. Najczęściej stosowane są instalacje kolektorów słonecznych.Zainstalowanie ich w układzie grzewczym domów bezpośrednio wpływa na zużycie paliwa opałowego poprzez zmniejszenie czasu pracy pieca. Obniża to emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Najbardziej popularną instalację solarną stanowi płyta kolektora lub ich zespół, umieszczony przeważnie na dachu budynku. Absorber pobiera energię cieplną z promieniowania słonecznego i oddaje do wymiennika. Następnie układem rur energia cieplna dociera do zasobnika z wodą zwiększając jej temperaturę. Podania o dofinansowanie do instalacji solarnych najczęściej składa się w Urzędzie Miasta. Wielkość dofinansowania uzależniona jest od typu inwestycji, powierzchni której dotyczy oraz od rodzaju ogrzewania. Najczęściej przekazywana jest w formie zwrotu za wykonaną i czynną instalację z kolektorami słonecznymi. Nie wszystkie miasta otrzymują dofinansowanie. Bardzo często dofinansowania proponowane są w formie preferencyjnych kredytów w ustalonych bankach.