dlaczego brak komfortu przy w grzaniu bieżącym?

dlaczego brak komfortu przy w grzaniu bieżącym?

Zasadniczo decyduje o tym trudność regulacji oraz utrzymania stałej ciepłoty wody w przepływowym źródle ciepła, a tym samym w kranach, niezależnie od wielkości przepływu. Z reguły ciśnienie wody jest zmienne i w tym cały problem, by ustawić temperaturę. W przypadku źródła przepływowego (podgrzewanie ad hoc) nie ma możliwości w instalacji wykorzystać krążenia w obiegu zamkniętym CWU, mogącej zredukować zużycie wody, zmniejszając czas oczekiwania na dopływ do kranu podgrzanej wody. Poza tym nie daje się pobierać niewielkich ilości ciepłej wody, bo aby kocioł zaskoczył, należy rozkręcić zawór i to powoduje niepotrzebnie zwiększone zużycie wody, a w przypadku oddalonych punktów czerpalnych, dodatkowo mamy długi czas czekania na CWU. Choć należy zgodzić się, iż dla mieszkających w niedużym lokum w bloku, przepływowy ogrzewacz jest z reguły jedynym sensownym rozwiązaniem, na dostępnej niewielkiej przestrzeni. Niekwestionowaną korzyścią z używania przepływowych ogrzewaczy wody bieżącej jest niski koszt i nieduże rozmiary, jednakże zawsze trzeba sobie uświadomić, czy ważniejszy jest komfort CWU, czy mniejsze koszty zakupu.