Piece z zamknięta komorą spalania – wycofane

Piece z zamknięta komorą spalania – wycofane

Wraz z nadejściem września 2015 roku wdrożona została w życie Dyrektywa UE ErP. Zakłada ona wytwarzanie urządzeń mających wpływ na zużycie energii w sposób zgodny ze środowiskiem. Założenia prawne objęły przede wszystkim dziedzinę ogrzewania. Kotły muszą spełniać określone wymogi w zakresie wydajności energetycznej. Obecnie produkowane i sprzedawane są głównie kotły kondensacyjne. Ideą ich funkcjonowania jest odzyskiwanie energii ze spalin. Przyłącza się je do specjalnego systemu kominowego, w którym zachodzi proces kondensacji. Energia ze spalin wraca do układu grzejnego dzięki czemu sprawność takich pieców oceniania jest na więcej niż 100%. Ze sprzedaży wycofane zostały piece z zamkniętą komorą spalania o dużo obniżonej efektywności. Nadal na rynku dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak dedykowane są one tylko do budynków z pojedynczym systemem kominowym w którym nie ma możliwości zmiany systemu kominowego. Producent do każdego pieca musi dodać etykietę energetyczną oraz kartę z opisem produktu. Ponosi również odpowiedzialność za rzetelność informacji na nich zawartych.