Przewody grzewcze by roztopić lód i śnieg

Przewody grzewcze by roztopić lód i śnieg

W trakcie pory zimowej przy zaśnieżeniu ciągłe pozbywanie się okrywy białego puchu sprawia spore utrudnienia. Najgorzej jest gdy opad ma znaczną wilgotność i szybko zamienia się w pokrywę lodową. Wówczas oczyszczenie nawierzchni jest bardzo skomplikowane lub nawet nie do wykonania. Przed gromadzeniem śniegu czy lodu ochronią nas kable grzewcze założone pod bruk, kafelki czy pokryte asfaltem. Prawidłowo działający system sterowników i odpowiednie zamontowanie czujników zapewnią bieżące roztapianie warstwy opadu. Do podgrzewania warstw zewnętrznych instaluje się kable zasilane jednostronnie lub dwustronnie oraz gotowe maty z przewodem grzewczym. Maty grzejne pozwalają zaoszczędzić dużą ilość czasu przy instalowaniu systemu, jednak warunkiem ich ułożenia jest powierzchnia o równoległym kształcie np. prostokąta. Przewody i maty należy rozłożyć w taki sposób aby wiązki kabli się nie dotykały oraz nie krzyżowały. Ich rozkładanie ułatwiają specjalne metalowe taśmy montażowe. Odstępy pomiędzy liniami przewodów należy przeliczyć z uwzględnieniem planowanej mocy grzejnej oraz w zależności od rodzaju przewodu. Na utwardzoną warstwę wysypuje się powierzchnię piasku lub suchego betonu. Na takiej warstwie instaluje się przewody lub maty grzewcze. Kolejny krok to na powierzchnię należy wysypać piasek i utwardzić. Ostatnim etapem jest położenie właściwej nawierzchni. Przy rozkładaniu kabli grzejnych należy pamiętać o doprowadzeniu ich zasilania bezpośrednio do źródła prądu. Jest to istotne zwłaszcza przy kablach dwustronnie zasilanych, których końce muszą się zbiegać w jednym punkcie. Odpowiednią moc układu dobieramy w zależności od uwarunkowań klimatycznych danego terenu. Układamy instalację na całej połaci terenu lub tylko pod pasami ruchu kołowego. Jeśli jest kratka odwadniająca, należy również zainstalować w nim kabel grzewczy.